Site Policy

Welkom op de site van Goozz.  Vooraleer deze te gebruiken, gelieve de Privacy policy, de Site policy en de Cookie policy te lezen.

De inhoud van de site, www.goozz.be (hierna "Site" genoemd), inclusief gegevens, opmerkingen en alle andere inhoud bestaande uit tekst, folder en foto’s, zijn beschermd door copyright wetgeving en internationale verdragen en door andere wetgeving en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom.

De inhoud van de pagina's op de site zijn beschermd door de copyright wetgeving. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de pagina's op de Site mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, herwerkt, overgedragen, geladen, gepubliceerd of gedistribueerd, zonder schriftelijke toestemming van Goozz, met uitzondering van het bewaren op de computer van de gebruiker en het exclusief printen en downloaden van pagina's van deze Site voor persoonlijk gebruik.

De handelsmerken en logo's op deze Site zijn eigendom van Goozz bvba. Zonder uitdrukkelijke schrifteklijke toestemming vooraf van het Bedrijf mogen deze voor geen enkel andere site gebruikt worden.

Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor materiaal dat is gecreëerd of gepubliceerd door derden en waarnaar links op de Site verwijzen. Het besluit om een site te bezoeken via een link op de Site www.goozz.be is voor eigen risico en verplicht tot het nemen van alle noodzakelijke maatregelen tegen virussen en ander corrumperende elementen. Links naar andere sites impliceren niet dat het bedrijf sponsor is van of verbonden is met de organisaties die diensten aanbieden zoals beschreven in dergelijke sites.

Alle materiaal verzonden naar de Site, bijvoorbeeld door email of via World Wide Web pagina´s, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk van aard. Het Bedrijf kan niet verplicht worden met betrekking tot dergelijk materiaal en is ongehinderd en ongelimiteerd toegestaan dergelijk materiaal te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, te tonen, te transformeren, te verwerken en te distribueren naar derde partijen. Bovendien is het het Bedrijf toegestaan alle ideeën, concepten, know-how of technische kennis uit dergelijk materiaal te gebruiken voor enig doel, inclusief en zonder voorbehoud van de ontwikkeling, productie en marketing van producten waarin dergelijk materiaal is verwerkt. Ieder die dergelijk materiaal stuurt garandeert dat dergelijk materiaal te publiceren is en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet geschonden kan worden door enige actie van derde partijen met betrekking tot dergelijk materiaal.

Bij het gebruik van deze site kan de installatie van bijkomende software vereist zijn om toegang te verkrijgen tot alle informatie

Deze Site geeft het publiek uitgebreid toegang tot informatie over haar initiatieven. De Site stelt zich ten doel precieze en actuele informatie te bieden. Het Bedrijf zal alle redelijke moeite doen om te verzekeren dat de informatie die op de Site verschijnt precies en actueel is. Het kan echter niet de mogelijkheid uitsluiten van onverhoopte fouten en omissies. We zijn hiervoor niet verantwoordelijk en alle gesignaleerde fouten zullen worden gecorrigeerd.

 

Goozz - de voordelen

  • Vlotte en nette plaatsing
  • 7 jaar garantie
  • Samenwerking op maat
  • Service 24/24 7/7

GOOZZ gratis veiligheidscheck bel mij offerte aanvragen

Breed gamma detectoren

Beveiliging is ons doel en dat willen we doen met de juiste producten op de juiste plaats. Geen kant-en-klare pakketten, maar accurate apparaten, specifiek voor de gevraagde ruimte.

Werkt met eigen installateurs

Goozz werkt met eigen professionele installateurs. Onze technische specialisten leveren steeds degelijke kwaliteit en service volgens onze normen. Kwaliteit van product tot installatie is bij Goozz evident.

My Goozz: gratis app en online tool

Uw veiligheidssysteem zelf raadplegen en aansturen waar en wanneer u wilt? Ook dit kan bij Goozz! Via de online tool en Goozz app is dit mogelijk. Download onze gratis app in de App Store en Google Play Store.